Kontakt

Udruženje za edukaciju u oblasti audiovizuelne kulture FILMKULTURA

8 Kosovska str. 11000 Belgrade, Serbia

T +381 69 321 44 41

E info@filmkultura.org
W www.filmkultura.org

Matični broj: 28129220 / PIB: 108331014