MALI FILM

MALI FILM je edukativni program za decu i mlade, namenjen uzrastu od 5 do 14 godina, koji za cilj ima popularizaciju filmske umetnosti kod najmlađe publike.

Ideja “Malog filma” je da kod dece probudi kreativnost i radoznalost, a pre svega da stvori preduslov za kritički odnos prema onome što se konzumira. Praktične vežbe u kojima deca samostalno dolaze do zaključaka su najbolji put ka tome da ona usvoje i naknadno primene stečeno znanje, dok ih namenski osmišljene igre podstiču na aktivno učešće u stvaranju nečega o čemu znaju samo iz položaja gledaoca.

Kroz interaktivne radionice, koje rezultiraju kratkim animiranim ili igranim filmovima čiji su autori upravo učesnici, ovaj program decu ''uvlači'' u svet pokretnih slika. Prolazeći kroz pojednostavljene procese kojima se bave i filmski radnici, deca su u stanju da bolje razumeju filmsku umetnost i, nadamo se, razvijaju ljubav prema njoj.

Foto galerija