ŠTA GLEDAM

ŠTA GLEDAM je program edukacije publike i stimulacije kritičkog mišljenja u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti, usmeren na decu i omladinu od 5 do 19 godina.

Ciljevi programa su:

  • stimulacija kritičkog mišljenja prema sadržajima u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti;
  • sticanje osnovnih znanja o filmskom nasleđu i nastanku mlađih audiovizuelnih medija, kao preduslovu za formiranje odgovornog odnosa prema nacionalnom i svetskom filmskom nasleđu;
  • razvijanje i unapređenje estetskih i dramaturških kriterijuma, vizuelnog opažanja i stvaralačkog i kritičkog mišljenja;
  • stimulacija kulture posećivanja bioskopskih predstava;
  • formiranje svesti o značaju povezanosti filmske umetnosti sa ostalim umetnostima, naukama i procesima rada;
  • motivisanje publike da doprinosi estetskom i kulturnom načinu življenja u svojoj sredini, u radu i međuljudskim odnosima;
  • podsticanje stvaralačkog poriva.

Edukacija je po programima osmišljena prema uzrastu:

- deca u predškolskim ustanovama (5 – 6 godina)
- učenici osnovnih škola (7 – 15 godina)
- učenici srednjih škola (15 – 19 godina)

Program se odvija u sledećim segmentima:

- teorijska predavanja
- projekcije audiovizuelnih sadržaja (film, TV, video art), sa  posebnim   
  akcentom na stimulaciju kritičkog razmišljanja
- praktične vežbe prilagođene uzrastu i profilu učesnika

Projekat ''Šta gledam'' razvijan je kroz prestižni program SOFA - School of Film Agents, a u saradnji sa Goethe Institut Belgrad.